Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Opublikowane przez admin w dniu

Więzadło krzyżowe przednie (ang. Anterior Cruciate Ligament – ACL) jest jednym z więzadeł stawu kolanowego. Znajduje się wewnątrz jamy stawu, łącząc kość udową i piszczelową.

✨ Uraz ACL następuje zazwyczaj w trakcie aktywności fizycznej, w wyniku zwichnięcia stawu kolanowego, urazu kontaktowego z udziałem innego zawodnika lub zderzenia z przeszkodą.

✨ Mimo pojawiających się w ostatnich latach doniesieniach o możliwości samodzielnego odtworzenia się więzadła krzyżowego, na chwilę obecną standardy leczenia obejmują: leczenie zachowawcze lub operacyjne, wraz z późniejszą rehabilitacją.

Proces rehabilitacji pozwala:

✅ odzyskać prawidłowy zakres ruchu

✅ zbudować właściwą siłę i masę mięśni

✅ przywrócić potrzebną pacjentowi koordynację nerwowo- mięśniową

W zależności od celów pacjenta, rehabilitacja trwa zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy i jest zależna od takich czynników jak:

✅ ogólny stan zdrowia i wiek pacjenta

✅ charakter dolegliwości bólowych obecnych po uszkodzeniu/zabiegu

✅ stopień uszkodzenia więzadła i okolicznych struktur

✅ wstępna sprawność fizyczna pacjenta

✅ jakość procesu rehabilitacji


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *