Pierwsza wizyta

Upewnij się, czy data i godzina wizyty jest prawidłowa – termin wizyty został wysłany wiadomością tekstową na podany przez pacjenta numer telefonu i/lub adres e-mail. Przygotuj posiadaną dokumentację medyczną, wyniki badań obrazowych, informację o stosowanych lekach i przebytych zabiegach operacyjnych. Jeśli stan Twojego zdrowia nie pozwala na odbycie wizyty, poinformuj o tym telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail. Weź ze sobą ręcznik, wygodne ubranie do ćwiczeń, czyste obuwie do ćwiczeń.