Przebieg badania

Pierwszym etapem badania po wejściu do gabinetu jest wywiad z pacjentem, czyli rozmowa na temat dolegliwości które zmusiły pacjenta do poszukiwania pomocy specjalisty. Następnie przechodzimy do badania funkcjonalnego, które składać się będzie z wybranych testów i zadań ruchowych. Jeśli w toku badania pojawią się podstawy do rozszerzenia diagnostyki o konsultację lekarską i badania laboratoryjne lub obrazowe – pacjent zostanie o tym poinformowany.